Peacock’s Eye

Peacock’s Eye

Peacock’s Eye pawie_oko_gallery_210 SLV/OX JG10 GLD10 SLV/GLD JG10 SLV10SLV pawie_oko_gallery_1210A OX pawie_oko_gallery_1310A SLV pawie_oko_gallery_510B GLD pawie_oko_gallery_610B GLD/SLV pawie_oko_gallery_710B OX pawie_oko_gallery_810B SLV JG10B OX:GLD.110B...
Cocoons

Cocoons

Cocoons JG11 SLV 211 SLV kokony_gallery_111 OX kokony_gallery_211 OX+GLD kokony_gallery_611A SLV kokony_gallery_511A OX kokony_gallery_711A SLV/OX kokony_gallery_411A GLD kokony_gallery_1111B SLV JG11B GLD:SLV11B GLD/SLV kokony_gallery_1311B SLV/OX JG11B SLV:GLD11B...
Spindles

Spindles

wrzeciona_gallery_629 SLV/OX wrzeciona_gallery_529 SLV/GLD wrzeciona_gallery_429 OX/SLV wrzeciona_gallery_329 OX/GLD wrzeciona_gallery_129 GLD/OX wrzeciona_gallery_229 GLD/SLV wrzeciona_gallery_929A GR/GLD wrzeciona_gallery_829A GLD/SLV wrzeciona_gallery_729A GLD/OX...
Fusili

Fusili

Fusili fusilli_gallery_933B GLD/OX fusilli_gallery_1033B SLV/OX fusilli_gallery_633A GLD/OX fusilli_gallery_833A SLV/OX fusilli_gallery_533 SLV/OX fusilli_gallery_433 SLV fusilli_gallery_333 OX/GLD fusilli_gallery_133 GLD/OX fusilli_gallery_1233C SLV/OX...
Twist

Twist

Twist ramy_gallery_330 SLV ramy_gallery_130 GLD ramy_gallery_230 OX ramy_gallery_2030G OX/SLV ramy_gallery_1030C GLD/OX ramy_gallery_1130C SLV/OX JG30I30I SLV JG30K30K OX+SLV ramy_gallery_2130J SLV ramy_gallery_630F SLV ramy_gallery_430F GLD ramy_gallery_530F...