W konkursie Prezentacje 2014 praca Jolanty Gazdy pt. „Wrażenia” zdobyła aż dwie nagrody- II-gą nagrodę główną Prezesa Sztuk Plastycznych oraz Wyróżnienie firmy Hopea.
Pracy pt.”Wrażenia” przyznano w konkursie Prezentacje 2014 dwie nagrody- jak uzasadniło Jury konkursu- za „bezpardonowe rozprawienie się z wizerunkiem kobiety narzucanym przez współczesne media, jako powierzchownym i nietrwałym, a w konsekwencji destrukcyjnym”.

image
/od prawej- „Wrażenie Pierwsze”, „Wrażenie Drugie”, „Wrażenie Trzecie”/
%d bloggers like this: